Хичээл

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Дулаан хангамжийн системийн насос түүний үйл ажиллагаа, төрөл ангилалыг судлах, насосны ажиллагааны зарчим, засварлах арга зүйг судлах зорилгоор зуухны засварчдад “Насосны засварчин” сэдвээр 2020-04-1...

АВААРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ДАСГАЛ СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Бохир ус татан зайлуулах станцын насос тоноглолд гэнэтийн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиололд түргэн шуурхай арга  хэмжээ авч найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Диспетчерүүд ...

ХИЧЭЭЛ №3

ХОЁР ДУГААР БҮЛЭГ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ДҮРЭМ 2.1. ҮЙЛДВЭРИЙН ДЭВСГЭР ГАЗАР, БАРИЛГА БАЙШИН, АЖЛЫН БАЙР   2.1.1. Үйлдвэр бүр өөрийн дэвсгэрт ажлын байрандаа явах аюулгүй маршрут ба...

ХИЧЭЭЛ №2

1.2. АЖИЛЛАГСДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА 1.2..11 Дулаан-механикийн тоноглолд үйлчилгээ хийдэг хүмүүс нь анх ажилд орохдоо эмнэлгийн урьдчилсан үзлэгт орох ба эрчим хүчний үйлдвэрийн ажиллагсад эмнэлгийн ээ...

ХИЧЭЭЛ №1

"Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-2009 он НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ   1.1  ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ, МӨРДӨ...

ЗАРЛАЛ

Дэлхийн улс орнуудад  дэгдэлт тархац нь хурдтай өсөн нэмэгдэж буй шинэ коронавирусын халдвар болон томуу, томуу төст өвчнөөс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газа...

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ДАРАЛТАТ САВЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ, АЮУЛГҮЙ АШИГЛАХ ДҮРМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА 2019 оны 1-р сарын 11-ний өдөр                                                                                      ...

Хичээл №5

Хичээл №5 ... 2.1.30. Үйлдвэрлэлийн ажлын байрны агаарт байх хортой бодисын хэмжээ нь тогтоогдсон хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээний агуулалтаас хэтрэхгүй байх ёстой. (хавсралт-3) 2.1.31...

ХИЧЭЭЛ №4

Үргэлжлэл .... 2.1.17. Агааржуулалт, агаарын чийгшилт ба агаараар халаах систем нь эрүүл ахуйн нормын шаардлагын дагуу зохих агаарын солилцоог хангаж «Үйлдвэрийн барилгын салхивч агааржуулалтын сис...