Мэдээ мэдээлэл

СУДАЛГААНД ХАМРАГДАХ

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа  Дулаан Шарын гол  ТӨХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана. Зөвхөн компанийн ажилчдад хамааралтай. Танд энэ өдрийн мэнд хүр...