Мэдээ мэдээлэл

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУДЫН ӨРГӨТГӨСӨН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын өргөтгөсөн шуурхай цахим хурал 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулагдаж амжилттай оролцлоо. Хурлаар компанийн өнөөгийн байдал,өвөлжилтийн бэлтг...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр санхүү борлуулатын хэлтсийн байцаагч нарт Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмээр хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 4 ажилта...