Мэдээ мэдээлэл

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ОНЛАЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн а/2732 тоот удирдамжийн дагуу  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит онлайн хурал  2020 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагд...

ТЕХНИКИЙН МАГАДЛАЛ ХИЙВ

Дулааны станцын 2 зуухны техникийн магадлал хийх усан сорилтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдөр  Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагчтай хамтран ...

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 09 дүгээр сарын 04 өдөр инженер техникийн ажилтнуудын дунд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрэм журам, эрчим хүчний тухай түүнтэй холбоотой хууль дүрэм журмын сургалтыг мэргэжли...