Мэдээ мэдээлэл

“ ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2017-08-17-ны өдрийн байдлаар 78,5%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс ТЗБАХ, ИЗ, ХО – 67%-тай, урсгал засвар -100%-тай, К1-р зуухны материал татагдсан бэ...

Ард иргэдийн анхааралд

Шарын гол сумын ард иргэдийн анхааралд !!! 14-р цэцэрлэг болон, 9-р байрны хажуу дахь шугамын засварын ажил эхлэж, газар шорооны ажил хийн нүх ухаж байгаатай холбоотой хориглосон газраар явахгүй байх...