Мэдээ мэдээлэл

Шарын гол сумын нийт ААНБ-ын дунд зохион байгуулсан УРЛАГИЙН НААДАМ 2018

Шарын гол сумын оны аварга шалгаруулах "УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ - 2018" 11-р сарын  24, 25ны өдрүүдэд болж өндөрлөлөө.  Урлагийн наадамд нийт доорх 10 ААНБ  хамрагдаж манай байгууллага нь амжилттай оролцло...

“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд манай байгууллага нь төлөвлөгөө болосвруулан төлөвлөгөөний дагуу дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажиллалаа. Үүнд Хууль хяналтын байгууллага болох Цагда...

Дархан-Уул аймгийн ҮЭХ-ноос сургалт зохион байгууллаа.

2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны  хөдөлмөр хяналтын улсын байцаагч, сургалт судалгаа хариуцсан мэргэжилтан н.Мэндбаяр, хуулийн зөвлөх н.Баяржаргал н...