Мэдээ мэдээлэл

КОРОНА ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ.

БНХАУ-д дэгдсэн уушгины шинэ хэлбэрийн хатгалгаа үүсгэгч “2019-nCoV” коронавирусээс сэргийлэх зорилгоор МУ-ын хэмжээнд хөл хорио тогтоогоод байгаа. Дулаан Шарын гол ТӨХК нь ажлын байруудад ариутгал ц...

НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

2020 оны 01-р сарын 18-ны өдрүүдэд нийт ажилтнуудын дунд “Байгууллагын соёл, хандлагын хүч, ажлын амжилтыг дээшлүүлэх, гэр бүлийн тогтвортой харилцаа”-ны боловсрол олгох сургалтыг Монголын гэр бүл суд...

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТАЛАРХАЛ

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг ханга,  сумын иргэдийн амар тайван амьдрах орчин нөхцөл бүрдүүлэхэд идэвхи зүтгэл гарган хамтран ажил...

ХОРТ ЗУРШИЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд хорт зуршил, архи тамхины хор хөнөөл, хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх талаар сургалтыг Үйлдвэрийн эрүүл ахуйч, бага эмч зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 32 ажилтан хамра...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01-р сарын 10-ны өдөр УДАТХ-ын ажилтнуудын дунд баримт бичгийн тодорхойлолт, баримт бичгийн бүрдэл хэсэг, түүнийг хөтлөх заавар ашиглалтын талаар сургалтыг ХНСХМ Д.Урангуа зохион байгууллаа. ...