Мэдээ мэдээлэл

ГЭР ХОРООЛЛЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ГЭР ХОРООЛЛЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД Ус түгээх байруудын гадна тогтсон мөсөн бүрхүүлийг цохих ажил хийгдэж байна. Хэрэглэгч та бүхэн өөрийн ус авдаг ус түгээх байраар үйлчлүүлэхдээ усаа дүүрэхээс ө...

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Таны гэрийн халаалт доголддог нэг шалтгаан бол халаалтын системийг дур мэдэн өөрчлөх болон шугам хоолойн бөглөрөл юм. Доорхи зургаас харахад халаалт авч буй 8 айлаас 2 айл огт халахгүй 4 айлын халаал...

КОМПАНИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Дулаан Шарын гол ТӨХК  нийт 1228 хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр ханган ажилладаг. Үүнээс 92.92 хувийг айл өрх, 0.81 хувийг төсөвт байгууллага, 6.19 хувийг аж, ахуй нэгж байгууллага, 0.08 хувийг Ша...