Сургалт

Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав. Ажил олгогч, да...

ЭМНЭЛЭГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ-НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА.

2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу компанийн нийт ажилтнуудын дунд “Амилуулах суурь тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтыг сумын Эрүүл мэндийн төвийн мэс заслын эмч А.Бүркитхан ...

НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА

10 дугаар сарын 21-ний өдөр Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран  нийт ажилтнуудын дунд “Эрүүл амьдралын дадал зуршил” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтыг сумын дотрын эмч Т.Гэрэлмаа ирж з...

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИОГООР АЖИЛЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Маргааш буюу 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагт орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллахтай холбоотой сургалтыг 03 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. ...

АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг (ХАСХОМ)-ийг шинэчлэн гаргуулах ажлыг 2022.01.01-ээс 2022.02.15-ны дотор зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаатай холбоотойгоор  Улсын хэмж...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР БА ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ, ҮР АШИГ СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос зохион байгуулсан “Эрчим хүчний эх үүсвэр ба эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг” сэдэвт эрчим хүчний салбарын инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхжуулах цуврал цахим /zoo...