2017 оны ажлын тайлан хамгаалалт

2018-01-17-ны өдөр алба хэсгийн тайлан хамгаалалт амжилттай болж өндөрлөлөө.