Өсвөр үе-Маргаашийн ирээдүй аян

Өсвөр үе- Маргаашийн ирээдүйн төлөө хүн бүрийн оролцоо аяны хүрээнд Г. Энхтуяа багштай 11В ангийн нийт хамт олон компанийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. .