ЦАС, МӨСНИЙ БАЯР

Байгууллагын ажиллагсадын бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хамт олныг төлөвшүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх , хамтран ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2019-02-24-ны өдөр ЦАС МӨСНИЙ БАЯР-ын арга хэмжээг зохион байгуулж хамт олноороо эрүүл агаар нэг өдрийг хөгжилтэй өнгөрөөлөө.