ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр онлайнаар зохион байгуулагдлаа.