Сургалт зохион байгууллаа

ХААН банкны КБГ-ын мэргэжилтэн Б.Ариунболд нийт ажилтнуудад өөрийн банкны бүтээгдэхүүн болох зээлжих эрхтэй Кридет картын талаар сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтанд нийт 37 ажилтан хамрагдаж, 8 ажилтан кридет картын хүсэлтийн маягт бөглөсөн.