ЗӨӨВРИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНУУДЫН АРИУТГАЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Зөөврийн ус түгээх байрнуудын усны нөөцийн савны ариутгал халдваргүйжилтыг хийж байна.