ГОЛЫН ГОЛЬДРОЛЫГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

2019-05-03-ны өдөр хуваарьт газрынхаа голын гольдролоо цэвэрлэж хог хаягдлыг зориулалтын талбайд хаяв.