Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2018 өдөрлөг

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудыг хамарсан “Төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2018” өдөрлөгт 2018-05-03-ны өдөр  оролцлоо.