2024-2025 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд төлөвлөгөөт засварын ажлууд хийгдэж байна