2019 ОНЫ ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ

Хэсэг хэлтэс албаны инженер техникийн ажилтан, албан хаагчид 2019 онд хийж бүтээсэн ажлын тайлангаа хамгааллаа.