2018 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ

Хэсэг, хэлтсийн ажилчдын 2018 оны ажлын тайлан хамгаалалт явагдлаа