Эх үрсийн баярын үйл ажиллагаа

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, эх үрсийн баярын үйл ажиллагааг тохиолдуулан байгууллагын ажилтнууд жагсаалд оролцож байгууллагын нэрэмжит ХҮҮХДИЙН ЕРТӨНЦ гар зургийн уралдааныг 7-9, 10-12 2 насны ангилалд ажилттай зохион байгуулалаа.