ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН 2020 ОНЫ 267 ДУГААР ТУШААЛ

Монгол Улсын Засгийн газраас айл өрх, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын төлбөрийг төрөөс хариуцах болсонтой холбогдуулан Монгол Улсын Эрчим хүчний яамны ” Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уурын хангамж, хэрэглээг зохицуулах түр журам”