ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудын 2022 оны нөхцөл шаардлагын тайлангийн хурал цахимаар хуралдлаа.