Эрчим хүчний ажилтны баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Эрчим хүчний  түүхт 96 жилийн ойн баярыг хамт олноороо салхинд гарч өнгөрүүллээ.