ШАРЫН ГОЛ ХК-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН САЙН ТУРШЛАГААС СУДАЛЛАА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд Шарын гол ХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сайн туршлагаас судалж, ХАБЭА-н чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудтай танилцлаа.