Цэвэр усаар түр хязгаарлах тухай

Шугамын шинэчлэлийн ажлын хүрээнд шугам шилжүүлэх ажил хийгдэх тул 2017 оны 10-р сарын 07-ний өдрийн 08:00 цагаас 16:00 цаг хүртэл цэвэр ус тасрах болсныг мэдэгдье.”Дулаан шарын гол” ТӨХК