Цэвэр бохир усны үйлчилгээний тариф, суурь хураамж батлах тухай