ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нийт ажилтны сургалтад батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдлаа.