Хяналт шалгалт хийлээ

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг шалгахаар 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр  Дархан-Уул аймгийн ажлын хэсэг гэнэтийн шалгалт хийв.