ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД
2022-2023 оны халаалтын улирлын бэлтгэл ажил хангахтай холбогдуулан, дулааны төв болон салаа шугамын даралтын хувийн алдагдлыг тодорхойлох нягтын шахалтыг 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр 09-12 цагийн хооронд хийх тул өөрийн мэдлийн тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн бүрэн бүтэн байдлыг ханган, хариуцах эзэн томилон ус алдуулахгүй байх бэлтгэл ажил хангахыг мэдэгдье.