Хугацаат эрүүл мэндийн үзлэг хийгдэж байна.

ХАБЭА-н тухай хуулийн 14.1, 18.2.4 дэх заалтуудын дагуу компанийн Эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг хийгдэж эхэллээ.