ХАЛААЛТЫН УЛИРАЛ ЭХЛЭХ ДУУСАХ ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай