УЛС ОРОН ДАЯАР ӨНӨӨДӨР ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО 16:00 ЦАГТ ДУУГАРАХАД ‘’ТҮР ЦУГЛАРАХ’’ ТАЛБАЙД ОЧИЖ ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬД ОРОЛЦЛОО.

2023 оны 06 сарын 08-ны өдрийн 16:00 цагт “Зарлан мэдээллийн дохио” дуугарч ажилтнууд түр цугларах талбайд гарч, аюулгүй байдлаа хангалаа.