ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

Эрчим хүчний яамны хурлын зааланд Төлөөлөн удирдөх зөвлөлийн 3 дугаар сарын ээлжит хурал 03 дугаар сарын 23-ны өдөр  хуралдлаа