Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 4 дүгээр сарын ээлжит хурал цахимаар амжилттай зохион байгуулагдлаа