ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 01 дүгээр сарын ээлжит хурлыг 2023.01.10-ны өдөр хуралдлаа.

Хурлаар компанийн 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 2023 оны техник эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах  тухай хэлэлцлээ