ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын ээлжит хурал хуралдлаа

Хурлаар компанийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны тайланг танилцууллаа.