ТАНИЛЦУУЛГА

“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-НИЙ ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ