Сургалт үргэлжилж байна

Барилгын халаалтын системийн байгуулалт, зураг схем унших, тооцоо хийх чадвар олгох агуулгаар сургалт үргэлжилж байна.