СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019 оны 11 дүгээр 07-ны өдөр 11 дүгээр сарын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу оффест ажилладаг ажилтнуудад “Хүний нөөцийн програмын тухай” сургалт зохион байгуулж шалгалт авлаа.