СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2018 онд Дархан-Уул аймгийн  МСҮТ-тэй байгуулсан Захиалгат сургалтын гэрээний дагуу гагнуурчийн мэргэжлээр чадамжийн гэрчилгээ олгох сургалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс  зохион байгуулагдаж байна.