СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ДАРАЛТАТ САВЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ, АЮУЛГҮЙ АШИГЛАХ

ДҮРМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2019 оны 1-р сарын 11-ний өдөр                                                                                                                 Шарын гол сум

Сургалт зохион байгуулах 2017/06 дугаар гэрээний дагуу “ Зуух, даралтад савыг төхөөрөмжлөх, уурын ба усан халаалтын зуух, техник ашиглалтын дүрэм”-ийн сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2019 оны 1-р сарын 10, 11-ний өдөр зохион байгуулж, шалгалт авав. Сургалтанд 30 ажилтан хамрагдаж, 4 ажилтан  даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах, уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах эрхийг шинээр авч мэргэжлийн үнэмлэх авлаа. 26 ажилтны эрхийг сунгав.