СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамнаас зарласан Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын хүн амын ус хангамжийн газрын доорх усны эх үүсвэрийн ашиглалтын хайгуулын судалгааны ажлын тендерт “Танан импекс” ХХК  шалгарч 2019 оны 07 дугаар сарын 26-наас 2019- оны 08 дугаар сарын 26-ныг дуустал Буянтад байрлах гүний худгуудын хамгааалалтын бүсэд судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.