СУДАЛГААНД ХАМРАГДАХ

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа  Дулаан Шарын гол  ТӨХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана. Зөвхөн компанийн ажилчдад хамааралтай.

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана. (google.com)