НИЙТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАЖ ЭХЛЭВ

Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдрийн дугаар 170 тушаалын дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдрөөс эхлэн нийт хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр хангаж эхлэв.