НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛАА

10 дугаар сарын 21-ний өдөр Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран  нийт ажилтнуудын дунд “Эрүүл амьдралын дадал зуршил” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтыг сумын дотрын эмч Т.Гэрэлмаа ирж зохион байгууллаа.  Сургалтаар архидалт болон дам тамхидалтаас урьдчилан сэргийлэх, мөн зөв хооллолт, эрүүл амьдралын дадал зуршлийн талааар дэлгэрэнгзй мэдээлэл өгч, санал солилцон үр дүнтэй сургалт болсон.

Сургалтад нийт 39 ажилтан хамрагдсан байна.