НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ЦАС МӨСИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ.

Шарын гол сумын засаг даргын 2022 оны 01/27 дугаар албан бичгийн дагуу 2022-01-21-ны өдөр хуваарьт нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 35 ажилтан хамрагдсан байна.