Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын багц хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ХНХЯ, НДЕГ-тай хамтран тус хэлтэс нь 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр ажил олгогчийн зөвлөгөөн зохион байгуулав.
????Ажил олгогч, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн шинэчлэл сэдвээр ХНХЯамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б. Батжаргал, НДЕГ-ын Дотоод аудит, мониторингийн газрын дарга Б. Ганхуяг, Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын мэргэжилтэн М. Бямбадулам нар танилцуулга мэдээлэл хийж, тэдний сонирхсон асуултад хариулт өгөв.
????Зөвлөгөөнд 350 гаруй ажил олгогч байгууллагын удирдлага,хүний нөөц, нягтлан бодогч, нар оролцож, мөн зөвлөгөөний үеэр хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, даатгуулагчийн нийгмийн баталгааг хангаж, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, бусдыгаа манлайлсан шилдэг ажил олгогч, даатггуулагчийг шалгаруулан шагналыг гардууллаа.