КОРОНА ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ.

БНХАУ-д дэгдсэн уушгины шинэ хэлбэрийн хатгалгаа үүсгэгч “2019-nCoV” коронавирусээс сэргийлэх зорилгоор МУ-ын хэмжээнд хөл хорио тогтоогоод байгаа.
Дулаан Шарын гол ТӨХК нь ажлын байруудад ариутгал цэвэрлэгээг хийж, хаалт хэрэглэх, ариутгалын бодисоор албан тасалгаагаа цэвэрлэх корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх плакатуудыг ажлын байруудад байршуулж ажиллаж байна.
Үүнтэй холбоотойгоор иргэн бүр, өрх бүр, ААНБ бүр үхлийн аюултай вирусээс урьдчилан сэргийлж хариуцлагатай хандах шаардлагатай.