Компанийн 2023 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай